Szczegółowy Program Peformance Stability (MPS, MOT)  
MPS - Movement Performance Screening,
MOT - Movement Otimization Training 
1.    Wstęp do Performance Stability
a.      Model biomechaniczny (siła)
b.      Model neurofizjologiczny (kontrola motoryczna)
c.       Reedukacja nisko progowa a rehabilitacja w kontroli motorycznej
d.      Podstwawe założenia Performance: definicje i pojęcia
e.      Ostatnie doniesienia naukowe
 
2.       Funkcje Mięśnia
a.       Znaczenie długości mięśnia
b.      Podział mięśni na systemy stabilizacji:
                                                               i.      Lokalny
                                                             ii.      Globalny - stabilizujący
                                                            iii.      Globalny – mobilizujący
c.       Funkcja: Stabilizacyjna – Mobilizacyjna
d.      Co się dzieje z funkcją mięśnia w momencie bólu i patologii
                                                               i.      Analiza różnych przypadków
e.      Model cylindra stabilizującego – rozwinięta koncepcja
f.        Mięśnie synergistyczne tułowia i obręczy biodrowej
g.       Dysfunkcja w rekrutacji mięśnia:
                                                               i.      Czynnik fizjologiczny?
                                                             ii.      Funkcja jednostki motorycznej
                                                            iii.      Funkcjonalne znaczenie
h.      Wskazówki podczas treningu – progi pobudliwości
i.        Wysoki próg aktywności fizycznej – trening o wysokim obciążeniu
                                                               i.      Adaptacja systemu nerwowego i hipertrofia
                                                             ii.      Korzyści treningu siłowego
                                                            iii.      Ograniczenia i braki w treningu siłowego
j.    Kluczowe znaczenie w treningu: kiedy pojawia się ból i kiedy funkcja jest wolna od bólu
 
3.       ‘Core Stability’
a.       Co to jest “CORE” i czy tak naprawdę ta definicja jest aktualna?
                                                              i.      Local motor control stability: Miejscowy trening stabilizacji i kontroli motorycznej
                                                            ii.      Global motor control stability Globalny trening stabilizacji i kontroli motorycznej dla globalnej stabilności
                                                          iii.      Asymmetrical Trunk Loading (‘Core’ strengthening) Asymetryczne obciążenia tułowia (wzmacnianie ‘centralne’ asymetryczne)
                                                           iv.      Symmetrical Limb Loading (‘Traditional’ strength training) Symetryczne obciążanie kończyn (‘Tradycyjny’ trening siły)
b.      Szczegółowa analiza centrum stabilności
c.       Rehabilitacja: od czego zależy wynik?
d.      Warsztaty
 
4.       The ‘Weak Link’: słabe połączenia w łąńcuchach kinematycznych czy też błędy ruchowe?
a.       Zaburzenie równowagi mięśniowej: muscle imbalance
b.      Względna sztywność i względna gibkość: przykłady
c.       Znaczenie dysocjacji w rehabilitacji
 
5.       The Performance Matrix Tests:
a.       Znaczenie i potrzeba diagnostyki i screening w funkcji wielozadaniowej
b.      Testy zadaniowe:
                                                               i.      Testy o małym funkcjonalnym obciążeniu – niski próg pobudliwości
                                                             ii.      Testy o duzym funkcjonalnym obciążeniu – wysoki próg pobudliwości
c.       Przykładowe zastosowanie innych testów o nikim progu pobudliwości
d.      Przykładowe zastosowanie innych testów o wysokim progu pobudliwości
e.      Warsztaty
  
 
      6. Strategie rehabilitacji w niskim progu pobudliwości – wstęp do usprawniania i rehabilitacji
a.       Kierunkowa dysocjacja jako przykład optymalizacji ruchowej
b.      Kontrola zakresu ruchu a długość mięśnia
                                                               i.      Kluczowe punkty długości mięśnia w rehabilitacji
c.       Warsztaty
 
7.       Strategie rehabilitacji w wysokim progu pobudliwości – wstęp do usprawniania i rehabilitacji
a.       Kierunkowa dysocjacja
b.      Kontrola zakresu ruchu a długość mięśnia
                                                               i.      Kluczowe punkty długości mięśnia w rehabilitacji
c.       Warsztaty
 
8.       Zastosowanie różnych technik usprawniania w celu kontroli niestabilności
a.       Warsztaty

9.       Screening i diagnostyka
a.       Screening i badanie na potrzeby prewencji i rehabilitacji
b.      Rehabilitacja i trening „Centrum Stabilizacji”. Wnioski i wskazania w oparciu o:
                                                              i.       Local motor control stability: Miejscowy trening stabilizacji i kontroli motorycznej
                                                            ii.      Global motor control stability Globalny trening stabilizacji i kontroli motorycznej dla globalnej stabilności
                                                          iii.      Asymmetrical Trunk Loading (‘Core’ strengthening) Asymetryczne obciążenia tułowia (wzmacnianie ‘centralne’ asymetryczne)
                                                           iv.      Symmetrical Limb Loading (‘Traditional’ strength training) Symetryczne obciążanie kończyn (‘Tradycyjny’ trening siły)
c.       Szczegółowe analizy różnych pacjentów i sportowców
 
10.     Warsztaty
11.    Na zakończenie zostanie przeprowadzony pisemny egzamin
 
Planujemy również 30-45 minutowy pokaz diagnostyki Kinetic Control
 
DIAGNOSTYKA I OCENA NIESTABILNOŚCI MECHANICZNEJ LĘDŹWIOWEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA.


Wstęp do Performance Stability
Wróć - Edukacja
 

pl_PLRealizacja: Set-Comp