O NAS

STABILITY FOR PEROFORMANCE
 

PS Page Flyer 09 - ściągnij [pdf]
PS Page Flyer 2010 - ściągnij [pdf]

“Performance Stability  – System Strojenia Nerwowo - Mięśniowo - Szkieletowego” jest koncepcją oceny i terapii, która analizuje dysfunkcje ruchowe i ich korekcje. Dysfunkcja ruchowa może pojawiać się wraz nakładającymi się symptomami nerwowo - mięśniowymi.

Metoda oparta jest na koncepcji Marka Comerforda i Sarahy Mottram twórców Kinetic Control. Jedynym właścicielem materiałów i koncepcji która zyskała swój patent jest Firma Performance Stability.  

Pojęcia leżące u podstaw Stability Performance zostały rozwinięte w wyniku zainteresowania dysfunkcją ruchu, rehabilitacją, ćwiczeniami, sportem.  Kursy Performance Stability jak i Kinetic Control są prowadzone na całym świecie przeszło 14 lat. 

Nie ma żadnego innego systemu ani metody terapeutycznej która identyfikuje problemy ruchu w tej samej skali co Stability Performance. Łączy w sobie czynniki analizy, oceny, rehabilitacji, prewencji, korekcji, kontroli motorycznej, kondycji. Poprzez identyfikację słabych połączeń w łańcuchach kinematycznych i czynników ryzyka, możesz sprawnie rehabilitować i usprawniać swojego pacjenta. System Matrix Performance umożliwi Ci stworzenie kompletnego profilu w którym zidentyfikujesz  mocne jak i słabe punkty.

Identyfikuj problem:. Proces testowania jest zaprojektowany, by zidentyfikować błędy ruchu (słabe łącza) w funkcjonalnych sytuacjach kiedy wiele stawów pracuje razem. Słabe punkty identyfikujemy pod względem:


  • lokalizacji

  • kierunku

  • rekrutacji mięśnia

  • małej i wysokiej aktywności


Rehabilitacja i trening: Metoda nie tylko zajmuje się identyfikacją ale przede wszystkim doborem odpowiednich strategii postępowania, które umożliwiają skuteczną rehabilitację. Performance wprowadza również nowe techniki reedukacji jak np. dysocjacja kierunkowa. Metoda skupia się na optymalizacji i reedukacji deficytu kontroli motorycznej jak i wytrzymałości.


 

• oszacuj • analizuj • przewiduj • reedukuj • zapobiegaj • optymalizuj

 

 

pl_PL es_ESRealizacja: Set-Comp