The Performance Matrix Prezentuje:

KURSY W POLSCE

Obrazowy proces korekcji i optymalizacji ruchowej, dla fizjoterapeutów i profesjonalistów pracujących z aktywnymi -oparty na najnowszych badaniach naukowych.

Przez odróżnienie, analizę i identyfikację błędów w wykonanym ruchu, możesz szybko odnaleźć właściwą drogę rehabilitacji i powrotu do pełnej sprawności.

Oparty na najnowszych badaniach szanowanych międzynarodowych naukowców, specjalistów od kontroli motorycznej i rehabilitacji.


Maksymalizujemy ruch pacjenta, a minimalizujemy jego urazy i patologie:

Performance Stability prezentuje The Performance Matrix - obrazowy proces rehabilitacji i treningu dla terapeutów i profesjonalistów pracujących z aktywnymi. Oparty na najnowszych badaniach szanowanych międzynarodowych naukowców, specjalistów od kontroli motorycznej i rehabilitacji (Australia, Nowa Zelandia, Anglia, USA).

The Performance Matrix to o wiele więcej niż prosta „stabilizacja”.

Przez odróżnienie, analizę i identyfikację  wykonanego ruchu, możesz szybko odnaleźć właściwą drogę rehabilitacji i powrotu do pełnej sprawności czy treningu.  Przez znalezienie najsłabszego ogniwa i czynników ryzyka możesz wprowadzić indywidualny program rehabilitacji czy  treningu.

The Performance Matrix umożliwi Ci poprzez serię testów stabilizacyjnych określenie kompletnego profilu twojego klienta z uwzględnieniem  mocnych i słabych stron. Jeśli ukończysz te kursy będziesz w stanie  dokonać oceny pacjenta. Będziesz dysponował szerokim wachlarzem technik reedukacyjnych które możesz wykorzystać w twojej codziennej pracy z pacjentem.


Metoda składa się z 3 oddzielnych części:

Moduł 1. Performance Stability (4 dniowy kurs):
MPS - Podstawy oceny i korekcji ruchu
MOT - Zaawansowana optymalizacja ruchu i tworzenie programów postępowania

Moduł 2. Flexibility for Performance / Elastyczność tkanek i stawów dla ruchu (3 dniowy kurs)

Moduł 3. Clients with pain / Pacjenci z bólem (2 dniowy kurs)

Opis modułu

Cele kursu

Kurs The Peroformance Stability adresowany jest do szerokiej grupy specjalistów:

- fizjoterapeutów, oseteapatów, chiropraktyków i pokrewnych medycznych zawodów
- profesjonalistów pracujących nad poprawą i optymalizacją ruchu
- metodyków wychowania fizycznego
- terapeutów zajęciowych


Kursy Performance Stability są wysoko postrzegane na rynku wśród metod rehabilitacyjnych i reedukacyjnych  w terapii z pacjentem. Uczestnicy powinni posiadać wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii przed przystąpieniem do kursu.

Kursy są akceptowane przez:

PTF - Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

BASRat - Brytyjskie Stowarzyszenia Rehabilitacji Sportowej

FEMEDE – Hiszpańską Federacji Sportu i Medycyny

Federacje z większości krajów Europy jak i Australii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych. Obecnie czynimy starania aby metoda zyskała akredytacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.


Moduł 1. Performance Stability (4 dniowy kurs):
MPS - Podstawy oceny i korekcji ruchu
MOT - Zaawansowana optymalizacja ruchu i tworzenie programów postępowania 
 
Ocena i reedukacja treningu kontroli motorycznej, stabilizacji funkcjonalnej o niskim napięciu mięśniowym
 
Pierwsza część kursu wyjaśnia praceę i funkcję mięśni oraz rozróżnia niski i wysoki próg reedukacji kontroli podczas procesu rehabilitacji i treningu. Podkreśla specyficzne testy które identyfikują niską świadomość i słabą reedukację   w łańcuchu kinematycznym (z tłumaczenia weak links), poprzez ocenę indywidualnej stabilizacji zwanej „Centrum Stabilizacji” (z ang. Core Stability) pod względem lokalizacji, kierunku ruchu i świadomej rekrutacji mięśni o niskim bądź wysokim progu. Kurs przedstawia zasady niskoprogowej korekcji oraz poprawy funkcjonalnej kontroli z centrum stabilizacji (z tłumaczenia Core Stability). Zastosowanie nauki niskiej świadomości/niskiego progu ruchu (z ang. Low Load Motor Control Stability) może być stosowane w przypadku kontroli konkretnego kierunku ruchu w pewnym zakresie i rozwijać się w kierunku funkcjonalnych czynności poprawiając i korygując niewłaściwą kontrole ruchu która prowadzi do patologii.
 
Ocena i reedukacja, treningu kontroli centrum stabilizacji funkcjonalnej o wysokim napięciu mięśniowym

 
Druga część kursu wykłada koncepcje „Centrum Stabilizacji” (z ang. Core Stability) w warunkach wysokiego obciążenia. Wyjaśnia różnice między nisko a wysoko progowym funkcjonowaniem mięśni. Performance Stability przedstawia specyficzne testy, które odróżniają wysoką świadomość swoich słabych stron w łańcuchu kinematycznym (z ang. weak links), poprzez ocenę indywidualnej stabilizacji „Centrum” pod względem lokalizacji, kierunku ruchu i świadomej rekrutacji mięśni. Kurs przedstawia zasady wysoko-progowej poprawy oraz funkcjonalnej kontroli stabilizacji w warunkach obciążenia. Zastosowanie i wykorzystanie nauki wysokiej świadomości, poprawnego ruchu może być stosowane w przypadku konkretnego niekontrolowanego kierunku ruchu bądź też reedukacji progowej mięśni. Proces rehabilitacji i reedukacji rozszerza się w kierunku funkcjonalnych czynności wykorzystywanych w uprawianiu sportu jak  i codziennych czynnościach ruchowych.
 
Analiza i tworzenie programu reedukacji mięśniowej w procesie rehabilitacji
 
Trzecia część kursu to przede wszystkim zajęcia praktyczne polegające na omówieniu, dyskusji oraz wprowadzeniu specyficznych strategii postępowania i programów rehabilitacji w celu
zoptymalizowania właściwego ruchu.


Moduł 2

Jednokierunkowość naszej codziennej pracy w normalnych funkcjonalnych zadaniach sprzyja powstawaniu ograniczeń określanych mianem restrykcji ruchowych. Zwykle takie ograniczenia są kompensowane w sąsiednich stawach aby zwiększyć ograniczony wcześniej ruch prowadząc do powstawania deficytu ruchowego. Ten moduł identyfikuje sposoby, aby ocenić i odzyskać  mobilność  w stawach i tkankach. Metoda bazuje na oszacowaniu miejsca  i kierunku niekontrolowanego ruchu (słabych łączy) opisana w procesie Matrix Performance (Module 1).

 

Moduł 3

Wkrótce pojawią się materiały dotyczacę tego modułu.

 

 

pl_PL es_ESRealizacja: Set-Comp